Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

У Конгресі США заявили, що підтримують вступ України до НАТО


  https://24тв/u_kongresi_ssha_zayavili_shho_pidtrimuyut_vstup_ukrayini_do_nato_n1124996

  Голова комітету із закордонн их справ Палати представн иків американс ького Конгресу Еліот Енгель під час виступу прямо заявив, що США надсилают ь Україні "чіткий сигнал підтримки" щодо її прагнення вступити до НАТО.

Про це йдеться у повідомле нні Embassy of Ukraine in the USA (Посольств а України у США) на офіційній сторінці у Facebook.

Читайте також: Як НАТО може допомогти Україні стримати агресію Росію в Чорному морі   Як НАТО може допомогти Україні стримати агресію Росію в Чорному морі

Конгресме н Еліот Енгель виступав у Палаті представн иків на підтримку законопро екту про невизнанн я анексії Росією Криму. Законопро ект, до слова, схвалили одноголос но.

Під час виступу Енгель наголосив, що вважає цей законопро ект (а тапер вже – закон) чітким сигналом підтримки від США до України.

У цьому ж законі зазначено, що федеральн і департаме нти, агентства США чи інші офіційні установи не мають права висловлюв ати судження або чинити якісь дії, які можна було б трактуват и як такі, що суперечат ь політиці США щодо неможливо сті визнання анексії Криму Росією.


https://24тв/ukrayina_tag1119
   
німці, французи  проти ...
   
Та фиг с тем нато Mutual Defense Treaty между США и Украиной нас устроит
   
Та фиг с тем нато Mutual Defense Treaty между США и Украиной нас устроит
+ трішечки бритів
   
Давно пора, хватит болтаться как гавно в ополонке, по культурно му - находитьс я в геополити ческом ваккуме.
Наши соседи это поняли ещё 20 лет назад и как показала история были правы.
Надеюсь Гетьман на втором президент ском сроке используя все свои навыки дипломата, личные связи и все доступные ему каналы приблизит Украину к членству в НАТО.
Хотя та же Польша шла к этому 14 лет, но и мы не на стартовых позициях.
   
Це однозначн е, чітке, недвосмис лене засудженн я бізнесу свинарчук ів на крові. Волання патріотів досягли вух госдепу.
ЗІ. Херовий посил, притомні і так знають за кого голосуват и, а вата буде дезорієнт ована.
   
Палата представн иків Конгресу США схвалила проект закону,
який визначив політику невизнанн я країною сувереніт ету Росії над Кримом.
Також палата підтримал а законопро ект про мінімізац ію втручання з боку РФ.

Палата представн иків США схвалила законопро ект про невизнанн я анексії Криму

Законопро ект про невизнанн я сувереніт ету Росії над Кримом схвалений Палатою представн иків Конгресу США,
де більшість належить представн икам Демократи чної партії, при 427 голосах "за" і одному "проти".
Про це у вівторок, 12 березня, повідомля ється у мікроблоз і Twitter прес-служби Палати представн иків.

У офіційном у повідомле нні прес-служби уточнюєть ся, що "Палата представн иків Конгресу США схвалила проект закону,
який визначає політикою США невизнанн я сувереніт ету Російсько ї Федерації над Кримом, його повітряни м простором або територіа льними водами".
Також повідомля ється, що проект документа містить заборону федеральн им департаме нтам та агентства м США здійснюва ти будь-які дії або надавати будь-яку підтримку,
яка може трактуват ися як така, що суперечит ь зазначені й політиці США.

Якщо цей документ схвалить Сенат, більшість у якому зберігают ь республік анці, він може бути відправле ний на підписанн я президент ові США Дональду Трампу.
   
У цей же день Палата представн иків схвалила законопро ект про мінімізац ію втручання з боку Росії і обмеження російськи х розвідува льних мереж (Kremlin Act).

Документ вимагає від глави національ ної розвідки США Дена Коутса підготува ти звіти про те, що нинішнє керівницт во РФ має намір вжити в разі конфлікту з НАТО,
як воно може реагувати на посилення впливу США і НАТО в Східній Європі, а також якими слабкостя ми США може скористат ися.
   
Крім того, Палата представн иків схвалила законопро ект,
за яким розвідува льні відомства США повинні представи ти дані про розміри доходів і майно президент а Росії Володимир а Путіна.

Тим часом державний серкетар США Майк Помпео, виступаюч и на конференц ії в Х'юстоні, звинувати в Росію в політично му тиску на Україну через енергетик у.
"Росія використо вує газопрово ди, щоб чинити тиск, політични й тиск на Україну", - заявив він.
За словами Помпео, Росія вдерлася до України, щоб отримати доступ до нафтогазо вих ресурсів.
   
Та фиг с тем нато Mutual Defense Treaty между США и Украиной нас устроит
і плюс .... розгортан ня американс ьких ракет в Сумській, Харківськ ій та Чернігівс ькій областях. ..
   
і плюс .... розгортан ня американс ьких ракет в Сумській, Харківськ ій та Чернігівс ькій областях. ..

десь так
а не хєрня про якісь комусь сигнали
   
Голова якогось там комітету це ще не конгрес.
   
вийшло так, що МЗС України
більше зацікавил и слова одного з конгресме нів про НАТО
ніж сам ЗАКОН, який визначає політку США що до Криму
   
У Конгресі США заявили, що підтримую ть вступ України до НАТО
тобто підтримую ть Порошенка
   
 
Повна версія