Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Про передвиборчі фантазі кандидатки в Президенти

Уляна Супрун
1 год ·
У своїх передвибо рчих фантазіях популісти часто забувають про здоровий глузд та основи економіки .

Наприклад, Юлія Тимошенко обіцяє “обов’язкове медичне страхуван ня коштом роботодав ців з одночасни м зменшення м удвічі податково го навантаже ння на їх підприємс тва”.

Справді, безкоштов ного страхуван ня не існує. У всьому світі за нього платять роботодав ці та їхні працівник и.

Наприклад, у Німеччині відрахува ння на охорону здоров’я складають понад 15% фонду заробітно ї плати, у Франції — близько 13%, у Польщі - 12%. Це витрати ЛИШЕ на охорону здоров’я без інших податків.

Чи можливо ввести таку систему в Україні? Так, але лише шляхом збільшенн я податково го навантаже ння на роботодав ців та працівник ів. До чинних відрахува нь (ЄСВ та ПДФО, які складають понад 40% зарплатно го фонду) потрібно буде додати 10-12%.

За страхові фантазії деяких політиків можуть заплатити власники бізнесу та люди, що працюють “по-білому”. В українськ их реаліях це стане додаткови м стимулом для бізнесу йти ще глибше у тінь.

Чи можливо “зменшити удвічі податкове навантаже ння”? Варто поглянути на дефіцит українськ ого бюджету (близько 60 млрд грн у 2018 році), щоб зрозуміти, що таке зниження в короткі терміни є неможливи м.

“За неповнолі тніх дітей, непрацезд атних та безробітн их осіб і пенсіонер ів медичні страхові внески у повному обсязі буде сплачуват и держава”, - йдеться далі у програмі.

Чи вистачить в держави (тобто у платників податків) коштів платити за страховку для мільйонів де-юре “безробітних”, а насправді неофіційн о влаштован их людей з зарплатам и в конвертах? Чи справедли во це відносно чесного бізнесу та офіційно влаштован их працівник ів, адже вони фактично платитиму ть двічі — за себе та за тих, хто уникає податків? Відповіді очевидні.

Натомість державне медичне страхуван ня, яке ми розпочали впроваджу вати у 2018 році передбача є наступне:

Всі громадяни України вже застрахов ані — за свої медичні послуги вони заплатили з загальних податків (ПДВ, акцизів та інших). Купуєте товари в магазині — оплачуєте своє медичне страхуван ня. За ці податки ви отримуєте гарантова ний державою страховий пакет — перелік медичних послуг, які Україна на нинішньом у етапу свого економічн ого розвитку може собі дозволити безкоштов но надати людям.

Ми не обіцяємо “повне забезпече ння кожного громадяни на медичними послугами всіх рівнів найвищої якості та медикамен тами”. Цього не може дозволити собі жодна система охорони здоров’я у світі. У Штатах, Німеччині, Нідерланд ах — всюди пакет страхуван ня має платні виключенн я. “Безкоштовне все для всіх” це совєцька казочка, яка в реальност і виглядає як “Плати скільки можеш і сподівайс я, що тобі пощастить”.

Ми впроваджу ємо економічн о реалістич ний гарантова ний пакет. Який відповіда є можливост ям нашого бюджету. Який дозволить поступово піднімати зарплати медикам і підвищува ти якість послуг. Який базується на фінансови х розрахунк ах, а не передвибо рчому популізмі .

Недобросо вісні політики обіцяють виборцям “страхову медицину” як пігулку від усіх проблем українськ ої системи охорони здоров’я.

Насправді, страхуван ня — лише спосіб фінансува ння. Це відповідь на питання “Хто заплатить?” І перед тим як навіть думати про те, щоб забирати у платників податків додаткові кошти на медичні послуги — треба підготува ти прозору та чесну систему, яка працювати ме за однаковим и для всіх правилами й стимулюва тиме зростання якості.

Виборців в черговий раз хочуть обманути, сховавши під яскраву обгортку “страхової медицини” систему, яка не буде ефективно працювати .

Будемо розвінчув ати популісти чні міфи як різновид політично ї гомеопаті ї!

   
Чому не вибрана німецька система Супрун від Петра не пояснили.
Тому вона тупить в пояснення х.
Причина інакша але вона погнала якусь пургу..

???

Схема фінансува ння МОЗ через податки чи через обовязков е страхуван ня принципов о є відмінна по відповіда льності за наслідки перед застрахов аним.
Відповіда льність медиків перед застрахов аною особою це один рівень.
А безвідпов ідальніст ь перед хворим що тіпа платить податки ми вже в Украіні проходили .
Один платить інший фуй поклав бо ніде не працює і пдв навіть його обходить бо з базару чи городу харчуєтьс я.

А пані Супрун варто памятати що нелегалів все одно потрібно витягати на світло.
І саме страхівка є таким засобом.
Бо якраз обовязков а мед страхівка через внески роботодав ця спонукают ь працівник а тиснути на роботодав ця на офіційне працевлаш тування. В інакшому випадку людина мусить оплачуват и страхівку власним коштом.
Якщо вже пані Супрун так переймаєт ься податкови м навантаже нням на бізнес можна зменшити його на суму бюджету МОЗ в 95млрд і ввести німецьку систему як найбільш ефективну в Європі.

Пані Супрун зменшіть навантаже ння на 95млрд і зберіть іх через страхівки від роботодав ця. Які проблеми?
Для бізнесу нічого не зміниться .

Чи все таки варто сказати що Петро Рінат чи інші його спонсори  холопів не хочуть страхуват и?
То так і скажи п. Супрун
Чого там задом крутити!!!
 :laugh:

Супрун жирний мінус.
   

Бо якраз обовязкова мед страхівка через внески роботодав ця спонукают ь працівник а тиснути на роботодав ця на офіційне працевлаш тування. В інакшому випадку людина мусить оплачуват и страхівку власним коштом.ніхто у нас не буде тиснути на роботодав ця
у нас за все відповіда є влада
   
В інакшому випадку людина мусить оплачуват и страхівку власним коштом.
ти підриваєш сам фундамент "держава мені винна і ніі...ьот"
   
ніхто у нас не буде тиснути на роботодав ця
у нас за все відповіда є влада
До чого тут бла бла про владу.
Якщо за мене в Австріі не заплатить роботодав ець 120є я заплачу як "самозанят ий" 395є в місяць.
Поміняй євро на гривні по курсу навіть 1:2 і прораxуй реакцію людини що працює в тіні в Украіні і замість того щоб фірма заплатила 240,грн в місяць має сама заплатити 790грн.
Буде і далі шифрувати ся?
Як довго?

Я знаю коли то обговорюв алося нагорі і зліпили гібрида замість чіткоі і прозороі системи.

А прореагув ав бо Супрун вперше публічно пробекала про те що очевидно:
Петро і спонсори не хочуть страхуват и своіх холопів.
Неначасі.  (td)
Хай держава і далі тягне фінансува ння охорони здоровя через податки.
Петро не Пітер а реальний колхозан Педро.
Мінус.


Останнє редагування: 11 березня 2019 23:46:55 від Lemberg.AT
   
До чого тут бла бла про владу.
Якщо за мене в Австріі не заплатить роботодав ець 120є я заплачу як "самозанят ий" 395є в місяць.


у нас з таким підходом ті і до кінця строку не досидиш на президент ському кріслі
   
Re: Про передвибо рчі фантазі кандидатк и в Президент и

Уляна Супрун
1 год ·
У своїх передвибо рчих фантазіях популісти часто забувають про здоровий глузд та основи економіки .

Наприклад, Юлія Тимошенко обіцяє “обов’язкове медичне страхуван ня коштом роботодав ців з одночасни м зменшення м удвічі податково го навантаже ння на їх підприємс тва”.

Справді, безкоштов ного страхуван ня не існує. У всьому світі за нього платять роботодав ці та їхні працівник и.

Наприклад, у Німеччині відрахува ння на охорону здоров’я складають понад 15% фонду заробітно ї плати, у Франції — близько 13%, у Польщі - 12%. Це витрати ЛИШЕ на охорону здоров’я без інших податків.

Чи можливо ввести таку систему в Україні? Так, але лише шляхом збільшенн я податково го навантаже ння на роботодав ців та працівник ів. До чинних відрахува нь (ЄСВ та ПДФО, які складають понад 40% зарплатно го фонду) потрібно буде додати 10-12%.

За страхові фантазії деяких політиків можуть заплатити власники бізнесу та люди, що працюють “по-білому”. В українськ их реаліях це стане додаткови м стимулом для бізнесу йти ще глибше у тінь.

Чи можливо “зменшити удвічі податкове навантаже ння”? Варто поглянути на дефіцит українськ ого бюджету (близько 60 млрд грн у 2018 році), щоб зрозуміти, що таке зниження в короткі терміни є неможливи м.

“За неповнолі тніх дітей, непрацезд атних та безробітн их осіб і пенсіонер ів медичні страхові внески у повному обсязі буде сплачуват и держава”, - йдеться далі у програмі.

Чи вистачить в держави (тобто у платників податків) коштів платити за страховку для мільйонів де-юре “безробітних”, а насправді неофіційн о влаштован их людей з зарплатам и в конвертах? Чи справедли во це відносно чесного бізнесу та офіційно влаштован их працівник ів, адже вони фактично платитиму ть двічі — за себе та за тих, хто уникає податків? Відповіді очевидні.

Натомість державне медичне страхуван ня, яке ми розпочали впроваджу вати у 2018 році передбача є наступне:

Всі громадяни України вже застрахов ані — за свої медичні послуги вони заплатили з загальних податків (ПДВ, акцизів та інших). Купуєте товари в магазині — оплачуєте своє медичне страхуван ня. За ці податки ви отримуєте гарантова ний державою страховий пакет — перелік медичних послуг, які Україна на нинішньом у етапу свого економічн ого розвитку може собі дозволити безкоштов но надати людям.

Ми не обіцяємо “повне забезпече ння кожного громадяни на медичними послугами всіх рівнів найвищої якості та медикамен тами”. Цього не може дозволити собі жодна система охорони здоров’я у світі. У Штатах, Німеччині, Нідерланд ах — всюди пакет страхуван ня має платні виключенн я. “Безкоштовне все для всіх” це совєцька казочка, яка в реальност і виглядає як “Плати скільки можеш і сподівайс я, що тобі пощастить”.

Ми впроваджу ємо економічн о реалістич ний гарантова ний пакет. Який відповіда є можливост ям нашого бюджету. Який дозволить поступово піднімати зарплати медикам і підвищува ти якість послуг. Який базується на фінансови х розрахунк ах, а не передвибо рчому популізмі .

Недобросо вісні політики обіцяють виборцям “страхову медицину” як пігулку від усіх проблем українськ ої системи охорони здоров’я.

Насправді, страхуван ня — лише спосіб фінансува ння. Це відповідь на питання “Хто заплатить?” І перед тим як навіть думати про те, щоб забирати у платників податків додаткові кошти на медичні послуги — треба підготува ти прозору та чесну систему, яка працювати ме за однаковим и для всіх правилами й стимулюва тиме зростання якості.

Виборців в черговий раз хочуть обманути, сховавши під яскраву обгортку “страхової медицини” систему, яка не буде ефективно працювати .

Будемо розвінчув ати популісти чні міфи як різновид політично ї гомеопаті ї!

https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2300582450226309
(tu) як вона ПРАВА.але в головах тутешніх і далі сильно сидить БАЖАННЯ почути і дістати обіцянку а не спроба ЗРОЗУМІТИ реалії економіки і "закон ванни і двох отворів".
   
Re: Про передвибо рчі фантазі кандидатк и в Президент и

Чому не вибрана німецька система Супрун від Петра не пояснили.
Тому вона тупить в пояснення х.
Причина інакша але вона погнала якусь пургу..

???

Схема фінансува ння МОЗ через податки чи через обовязков е страхуван ня принципов о є відмінна по відповіда льності за наслідки перед застрахов аним.
Відповіда льність медиків перед застрахов аною особою це один рівень.
А безвідпов ідальніст ь перед хворим що тіпа платить податки ми вже в Украіні проходили .
Один платить інший фуй поклав бо ніде не працює і пдв навіть його обходить бо з базару чи городу харчуєтьс я.

А пані Супрун варто памятати що нелегалів все одно потрібно витягати на світло.
І саме страхівка є таким засобом.
Бо якраз обовязков а мед страхівка через внески роботодав ця спонукают ь працівник а тиснути на роботодав ця на офіційне працевлаш тування. В інакшому випадку людина мусить оплачуват и страхівку власним коштом.
Якщо вже пані Супрун так переймаєт ься податкови м навантаже нням на бізнес можна зменшити його на суму бюджету МОЗ в 95млрд і ввести німецьку систему як найбільш ефективну в Європі.

Пані Супрун зменшіть навантаже ння на 95млрд і зберіть іх через страхівки від роботодав ця. Які проблеми?
Для бізнесу нічого не зміниться .

Чи все таки варто сказати що Петро Рінат чи інші його спонсори  холопів не хочуть страхуват и?
То так і скажи п. Супрун
Чого там задом крутити!!!
 :laugh:

Супрун жирний мінус.
ти ьтак і не доглупав,ЩО вона говорить про РЕАЛІЇ нашої системи і тих,хто її складає.н у не будуть люди того робити,що ти кажеш а підуть в тінь.не гогтові СВІДОМО до розуміння таких істин.Том у супрун і виходить з того,що Є,а не з того,що ПОВИННО бути.
   
ніхто у нас не буде тиснути на роботодав ця
у нас за все відповіда є влада

Угу. Будеш тиснути на роботодав ця - підеш лісом взагалі.. . :(
   
 
Повна версія