Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Про узкоязиких патріотів УкраинЬІ

Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

У них була спільна боротьбі не за незалежну Україну, а по суті просто за незалежні сть.
Кого від кого? І з якого боку тут Україна, перепрошу ю?
І чому УПА у таких аспектах повинна бути зназком для сьогоденн я?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

В університ еті українськ а була заборонен а, але я не про універ.

Не бреши. Я вчився при совку, ніяких заборон не існувало в принципі. Хто з викладачі в хотів і був здатний - викладав українськ ою. Як доцент Горлей, наприклад . Антенно-фідерні пристрої українськ ою - це був лютий пистець.  :pooh_lol:

А взагалі, хто хоче расово чистої державнос ті, то я з вами. Але лише в межах Галичини. Далі - нереально .
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

це  одне і те саме, просто у нас з тобою різна  терміноло гія
Російсько мовні українці=узкоязикі хахли

Загальнов изнана терміноло гія й твої брудні хворі хвантазії - це дві зовсім різні речі.
Зараз ти намагаєшс я вислизнут и від ключового питання й як справжній ольгінськ ий троль втягнути мене в дурну беззмісто вну дискусію.

Повторюю:
Російськомовні українці (й не тільки українці!) разом з україномо вними СТВОРЮВАЛ И Майдан
Є щось заперечит и по суті написаног о, а не викладати в черговий раз свої хворі хвантазії про якихось узькоязик их?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Російськомовні українці
Що це за уйня? Звідки вони взялись, як не з уберменші в-хохлів?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Не бреши. Я вчився при совку, ніяких заборон не існувало в принципі. Хто з викладачі в хотів і був здатний - викладав українськ ою. Як доцент Горлей, наприклад . Антенно-фідерні пристрої українськ ою - це був лютий пистець.  :pooh_lol:

Аякже.
Антена та фідер - це ж ісконна расєйські терміни.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Кого від кого? І з якого боку тут Україна, перепрошу ю?
І чому УПА у таких аспектах повинна бути зназком для сьогоденн я?

Наскільки я пам'ятаю з історії УПА, то боротьба за незалежні сть народу, нації. СРСР був тюрмою народів, не тільки українськ ого, але і інших і люди інших національ ностей долучалис я до боротьби. Що до питання до чого тут УПА, то це просто - в першому пості цього топіка згадані "російсько мовні бандерівц і", так от вони були і грузиномо вні та інші.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Не бреши. Я вчився при совку, ніяких заборон не існувало в принципі. Хто з викладачі в хотів і був здатний - викладав українськ ою. Як доцент Горлей, наприклад . Антенно-фідерні пристрої українськ ою - це був лютий пистець.  :pooh_lol:

А взагалі, хто хоче расово чистої державнос ті, то я з вами. Але лише в межах Галичини. Далі - нереально .
фантаст сказочнік .
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Та шо ты с упоротыми споришь об очевидном, ни Гепа, ни Труха не усидели бы трех дней без Педриного покровите льства и ручного Гейпрокур ора.

Ясне діло, вони були б моменталь но знесені місцевим населення м. Тільки завдяки Петру і тримаютьс я.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

"І промовив Господь: Один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці.

Не буде тепер нічого для них неможливо го, що вони замишляли чинити.

Тож зійдімо, і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного."
   
Аякже.
Антена та фідер - це ж ісконна расєйські терміни.

Розумієш, друже, так історично склалося, що солов'їна мова - то для душі. А псяча - для індустрії . В Індії чи США й досі інгліш використо вують, тому що рідна мова автохтоні в трошки... ну... не по цьому дєлу. Чи от в ескімосів те саме. Є триста слів, щоб описати стан снігу і жодного для пояснення роботи двигуна. І коли шанований мною Петро Миколайов ич вперше запиздячи в "від'ємний зворотній зв'язок" замість класичног о ООС, то в аудиторії прихуїли не тільки коцапи.  :pooh_lol:
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

вперше запиздячи в "від'ємний зворотній зв'язок" замість класичног о ООС, то в аудиторії прихуїли не тільки коцапи.  :pooh_lol:

Ключове тут слово "вперше".

Але це - справа звички.

Відколи це російськи й термін отріцатєл ьная обратная связь став класичним?
І для кого він класичний?
Для німців?, Поляків? Турків? Китайців?..
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Хороше питання.
І вкрай важливе.
Так за що ж хто воює?

Це залежить від  ставлення до українськ ої мови, до мовної перспекти ви України.

Хто проти україніза ції України - ті воюють за варіант  Росії (незалежно ї від Москви) на території України.

А хто за україніза цію України - той воює за Україну.

І це стосуєтьс я не тільки тих хто на Донбасі.
Фронт війни русского міра проти українств а проходить скрізь.
І тут на форумі теж.


Ще один упоротий.

Але я вперта.

Повторю знову, тільки з іншим ракурсом:

За що воюють російсько мовні українці, яких призвав на війну військком ат?

У них є вибір воювати за щось інше, окрім як за УКРАЇНУ?

ЖОДНОГО вибору у них в окопах НЕМАЄ. Свій вибір вони будуть робити вже коли повернуть ся з окопів. І вам, ідіотам тоді краще буде запхати свої смердючі брехливі язики собі в сраки, бо ті російсько мовні українці покажуть вам, за яку УКРАЇНУ вони воювали, а заодно і важі жирні діванні сраки захищали.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Это означает равноправ ие всех ГРАЖДАН Украины.
Ти диви як про равноправ іє защебетал и...
Казав Солженіци н, що з 1918–го по 1956-й рік [KA] убили 60 мільйонів людей.
А скільки вони убили українців в Україні?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Яка україніза ція? Харків завжди був руськомов ним, окрім періода 1920-30-х років.

Ну так Ваші однодумці стверджую ть, що Харків завжди був московитс ьким і до України не має ніякого стосунку.
Що Ви на це скажете?
Якщо на Вашу думку в Харкові має бути московитс ька мова бо вона історично там була, то як з державною приналежн істю міста?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Ти диви як про равноправ іє защебетал и...
Казав Солженіци н, що з 1918–го по 1956-й рік [KA] убили 60 мільйонів людей.
А скільки вони убили українців в Україні?

У кацапів була кількаміл ьйонна армія, у той час як "щирі українці" з рушницями тікали з фронту та відбирали землю в панів  :gigi: Ну й отримали закономір ний результат, замість того щоб захищати свою державу.

Так що не (x) сидіти по своїх хуторах і сподівати ся на доброго пана, замість об’єднання для захисту. Хочете поділити Україну на справжню та несправжн ю? Не дивуйтеся тоді закидам у сепаратиз мі, бо отримаєте на горіхи від київської влади.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ


За що воюють російсько мовні українці, яких призвав на війну військком ат?

У них є вибір воювати за щось інше, окрім як за УКРАЇНУ?


За що воює  Karoffka на ФУПі?
За Украину. Тобто за варіант русского міра на території України.

Проти кого воює  Karoffka?
Проти українців . Бо вони не хочуть, щоб тут була Росія 2.

Як відрізнит и тих хто воює за Україну від тих хто воює за Украину? (Незалежно якою мовою він при цьому послугову ється і яке його етнічне походженн я).

За простим критерієм:

За Україніза цію України чи проти?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

За що воює  Karoffka на ФУПі?
За Украину. Тобто за варіант русского міра на території України.

Проти кого воює  Karoffka?
Проти українців . Бо вони не хочуть, щоб тут була Росія 2.

Як відрізнит и тих хто воює за Україну від тих хто воює за Украину? (Незалежно якою мовою він при цьому послугову ється і яке його етнічне походженн я).

За простим критерієм:

За Україніза цію України чи проти?

   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Що таке "російсько мовний"?

Це той, хто вміє розмовлят и, писати російсько ю?

Чи той хто не вміє українськ ою?

Чи той, хто принципов о не хоче спілкуват ись в Україні українськ ою?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Що таке "російсько мовний"?

Це той, хто вміє розмовлят и, писати російсько ю?

Чи той хто не вміє українськ ою?

Чи той, хто принципов о не хоче спілкуват ись в Україні українськ ою?

Це той, хто володіє мінімум двома мовами (російсько ю й українськ ою), але при вільному спілкуван ні перевагу віддає першій.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Це той, хто володіє мінімум двома мовами (російсько ю й українськ ою), але при вільному спілкуван ні перевагу віддає першій.

За Вашим визначенн ям Аваков не є російсько мовним (бо не володіє українськ ою).
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

  Реально, уважно перечитав ши гілочку, можна  стверджув ати "російсько мовні українці - це українопр оживающіє кацапи".
  Українець, який відчуває себе українцем, навіть якщо зза зовнішніх обставин користуєт ься російсько ю, НЕ БУДЕ СЕБЕ ПОЗИЦІОНУ ВАТИ РОСІЙСЬКО МОВНИМ.
 
  Як приклад, англомовн ий зулус не стає автоматич но англійцем .
  Щоб стати англійцем, йому мало заявити себе таким, тре ще багато і багато всотати англійськ ого.
  Перейти на англійськ ий національ ний дискурс, якщо висловлюв атись новомодно .
  Ті хто мімікрує, нічого в Україні крім Раша2 будувати не збираєтьс я і не здатен.

Останнє редагування: 12 березня 2019 10:07:21 від Топа
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Ще один упоротий.

Але я вперта.

Повторю знову, тільки з іншим ракурсом:

За що воюють російсько мовні українці, яких призвав на війну військком ат?

У них є вибір воювати за щось інше, окрім як за УКРАЇНУ?

ЖОДНОГО вибору у них в окопах НЕМАЄ. Свій вибір вони будуть робити вже коли повернуть ся з окопів. І вам, ідіотам тоді краще буде запхати свої смердючі брехливі язики собі в сраки, бо ті російсько мовні українці покажуть вам, за яку УКРАЇНУ вони воювали, а заодно і важі жирні діванні сраки захищали.

За російську мову?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Що таке "російсько мовний"?

Це той, хто вміє розмовлят и, писати російсько ю?

Чи той хто не вміє українськ ою?

Чи той, хто принципов о не хоче спілкуват ись в Україні українськ ою?

І от коли про таке задумуєшс я то зрештою доходиш рекурсивн ого висновку що російсько мовний - це той, хто вважає себе російсько мовним. Інші прояви його поведінки обумовлен і саме цим базовим усвідомле нням "я - російсько мовний"

   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

За Вашим визначенн ям Аваков не є російсько мовним (бо не володіє українськ ою).

Я визначенн я давав для російсько мовного українця. Інші в контексті гілки нецікаві.
Аваков - вірменин.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

І от коли про таке задумуєшс я то зрештою доходиш рекурсивн ого висновку що російсько мовний - це той, хто вважає себе російсько мовним. Інші прояви його поведінки обумовлен і саме цим базовим усвідомле нням "я - російсько мовний"

Схоже на те.
"Русскоязы чный" - самоідент ифікація.
А "украинец" - громадянс тво, місце проживанн я.
(Де-небудь в США стане просто русским).
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Схоже на те.
"Русскоязы чный" - самоідент ифікація.
А "украинец" - громадянс тво, місце проживанн я.
(Де-небудь в США стане просто русским).

Не видавай бажане за дійсне.
Самоідент ифікація - українець, а "русскоязы ный" лише визначає мову спілкуван ня, якій віддаєтьс я перевага.
Є ще, наприклад, глухонімі українці. Вони мовою жестів спілкують ся.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Я визначенн я давав для російсько мовного українця. Інші в контексті гілки нецікаві.
Аваков - вірменин.

Далеко, далеко не всі "русскоязы чные украинцы" володіють українськ ою.
Кажуть в Криму є (чи було) пів мільйона украинцев .
Чи багато з них володіють українськ ою?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Не видавай бажане за дійсне.
Самоідент ифікація - українець, а "русскоязы ный" лише визначає мову спілкуван ня, якій віддаєтьс я перевага.
Є ще, наприклад, глухонімі українці. Вони мовою жестів спілкують ся.

Я розумію, що в різних ситуаціях може бути зручніше користува тись різними мовами (з тих, якими володієш).
Eugnat, можливо, у Львові більше українськ ою спілкуєть ся.
Але українофо бія залишаєть ся.
Але бажання зберегти стан русифіков аності України залишаєть ся.
Але нетерпимі сть до тих, хто говорить про необхідні сть україніза ції України залишаєть ся.

Тому потрібно розрізнят и "російсько мовних" і не валити всіх в одну купу.
І розрізнят и саме за ставлення м до українськ ої мови.
За україніза цію України - значить українець (перехідно го періоду).
За збереженн я русифікац ії - укрос або русский.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Як приклад, англомовн ий зулус не стає автоматич но англійцем .
Хоть и не зулус, а англомовний...

   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Хоть и не зулус, а англомовний...
Показати зображення...
  Більш трьох слів одночасно не осмислюєт ься? :facepalm1:
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

  Більш трьох слів одночасно не осмислюєт ься? :facepalm1:
Ну почему же?..
Русскоязы чный Кучма или Порошенко сделали для Украины в разы больше, чем суржикояз ычный Ющенко.
Со всеми его вышиванка ми и глечиками .

А всё сообществ о моводроче ров не способно аж в 2019г. издать каноничны й орфографи ческий словарь украинско го языка.
Одним словом комсомоль цы- петлюровц ы.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Казав Солженіци н, що з 1918–го по 1956-й рік  убили 60 мільйонів людей.
А скільки вони убили українців в Україні?
Понимаешь, Бартка... большинст во ваших "патриотов" априори родили в своих бестолков ках примерно следующее представл ение - ежели значит оно на мове розмовляе, то оно святое, какает исключите льно мотылькам и и вот-вот сзади крылышки резаться начнут, а вот сиркою тхне и копыта - эт исключите льно от коцапив.
Украинцев в Украине убивали в большинст ве случаев другие, такие же украинцы. Если посмотрет ь на националь ный состав в НКВД и прочих органах, то украинцев там было плюс/минус столько же, сколько москалей и прочих евреев.
На местах опять же свои, такие же украинцы порядки наводили ан масс, а отнюдь не "боевые буряты". Вообще в строитель стве российско й империи как таковой, вклад украинцев один из наиболее значимых. Историчес ки как-то так сложилось .
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Ну почему же?..
Русскоязы чный Кучма или Порошенко сделали для Украины в разы больше, чем суржикояз ычный Ющенко.
Со всеми его вышиванка ми и глечиками .

А всё сообществ о моводроче ров не способно аж в 2019г. издать каноничны й орфографи ческий словарь украинско го языка.
Одним словом комсомоль цы- петлюровц ы.

  З Вашого допису очевидно, що Ви не українець .
  Звичайний такий покруч.
  Розумієте, що саме Вас видало?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Розумієш, друже, так історично склалося, що солов'їна мова - то для душі. А псяча - для індустрії . В Індії чи США й досі інгліш використо вують, тому що рідна мова автохтоні в трошки... ну... не по цьому дєлу. Чи от в ескімосів те саме. Є триста слів, щоб описати стан снігу і жодного для пояснення роботи двигуна. І коли шанований мною Петро Миколайов ич вперше запиздячи в "від'ємний зворотній зв'язок" замість класичног о ООС, то в аудиторії прихуїли не тільки коцапи.  :pooh_lol:
Я Вам не друг :gigi:
Це по-перше. А по-друге, я вивчав технічні, математич ні та економічн і науки українськ ою, російсько ю, іспансько ю та англійськ ою і розумію, що тим, хто вигадує іксню, що українськ ою, чи якоюсь іншою мовою  ніби-то важко вивчати вищепереч ислені науки, щелепа та яйця заважають . А не мова.
Бо так як насправді мова цих наук універсал ьна на процентів 80 (Або прямо терміни без перекладу беруться, або калькують ся, як ото realiment ación negativa, NFB) , а "тубільна" мова використо вується лиш для граматичн ої зв'язки, то адаптація проходить на ходу.

Останнє редагування: 12 березня 2019 11:38:37 від MartinFierro
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

З Вашого допису очевидно, що Ви не українець .
Это ты не украинец.
А у меня всё в порядке: гаплогруп па, цвет глаз, цвет волос, рост, индекс черепа, фамилия, предки, мова и пр.

А вот тебя, друже, ещё проверять и проверять ...
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Это ты не украинец.
А у меня всё в порядке: гаплогруп па, цвет глаз, цвет волос, рост, индекс черепа, фамилия, предки, мова и пр.

А вот тебя, друже, ещё проверять и проверять ...
   :facepalm1: Гуляйте собі деінде. Таких "друзів" як Ви, повна цапія. І мову хоч трошки повчіть, бо палєвно гебняву методу рекламуєт е.
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

   :facepalm1: Гуляйте собі деінде. Таких "друзів" як Ви, повна цапія. І мову хоч трошки повчіть, бо палєвно гебняву методу рекламуєт е.
Бачиш, друже, який ти не пристосов аний до дискусії. ..
Одне слово: комсомоле ць- бандеріве ць.
До речі, ти в якій бригаді служив?
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Бачиш, друже, який ти не пристосов аний до дискусії. ..
Одне слово: комсомоле ць- бандеріве ць.
До речі, ти в якій бригаді служив?
  Не тикай, цапська свиня.
  Поки цап по мордасам не схлопоче, ніяк не розуміє правил шляхетног о спілкуван ня.

Останнє редагування: 12 березня 2019 12:07:57 від Топа
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Понимаешь, Бартка... большинст во ваших "патриотов" априори родили в своих бестолков ках примерно следующее представл ение - ежели значит оно на мове розмовляе, то оно святое, какает исключите льно мотылькам и и вот-вот сзади крылышки резаться начнут, а вот сиркою тхне и копыта - эт исключите льно от коцапив.
Украинцев в Украине убивали в большинст ве случаев другие, такие же украинцы. Если посмотрет ь на националь ный состав в НКВД и прочих органах, то украинцев там было плюс/минус столько же, сколько москалей и прочих евреев.
На местах опять же свои, такие же украинцы порядки наводили ан масс, а отнюдь не "боевые буряты". Вообще в строитель стве российско й империи как таковой, вклад украинцев один из наиболее значимых. Историчес ки как-то так сложилось .

Де це ти таке побачив? Пруф будь ласка. 
   
Re: Про узкоязики х патріотів УкраинЬІ

Бачиш, друже, який ти не пристосов аний до дискусії. ..
Одне слово: комсомоле ць- бандеріве ць.
До речі, ти в якій бригаді служив?

З окопу питаєш?
   
 
Повна версія