Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Ще один лохотрон по газу ?

Re: Ще один лохотрон по газу ?

Тепер обленерго може теж вводити коефіцієн ти:
- від сонячної активност і
- від магнітної бурі
- від проїжджаю чого електротр анспорту
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

А абонплату за газ коли введуть?
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

А абонплату за газ коли введуть?
Коефіцієнт проковтну ли
Підвищенн я тарифу теж
Наступна - абонплата
Не переживай - за ними не заіржавіє
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Запитав сусіда - у нього лічильник нижче висить - 90 см, у мене 120 см. А коефіцієн ти однакові, хоча таблички різні на сайті є.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?
PAL

Така різниця призвела до виникненн я боргу ТОВ «Чернігівгаз Збут» перед НАК «Нафтогаз України» на суму 195,5 млн грн.


все дуже просто насправді
коли лічильник ів не було, або було мало - все вкрадене та втрачене з причини распіздяй ства розкидува ли по тим, хто не має лічильник ів
А тепер лічильник и практично усюди7 Й оп-па! Тепер все, що вкрали - вилізло як прямі збитки. Тож треба якось компенсув ати (перестати красти не пропонува ти, це "нє наш мєтад!")
Дуже цікаво було подивитис я табличку - коефіціен т ніжче 1 тіки у Криму в середині літа, що багато про що каже
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

А це вина СПОЖИВАЧА, що лічильник не враховує якихось там параметрі в?

Газові постачаль ники САМІ  встановлю вали ті лічильник и. Лічильник и вони САМІ їх десь брали і вони взяли ті лічильник и на своє обслугову вання, проводили їх повірку. І? Що з ними не так? Якщо вони НЕ ПРАВИЛЬНО  рахують, то їх повинні ЗАМІНИТИ на ті, які обліковую ть правильно .

В чому проблема?

Допустимо, у вас нарахував лічильник 100 кубів, вони вам приписали ще 3 куби. Тобто, ви платите зараз за 103 куби. А наступног о місяця ви за які наступні куби будете платити? За куби із 103 по 206? чи за ті приписани х 3 куби ви знову будете платити повторно? А якщо тих уявних кубів набіжить вже на повний місяць, то що, можна не платити один місяць?

Взагалі не зрозуміла методика обліку тих уявних кубів - три пишем, а два замічаєм?

У законі про ринок газу взагалі нічого не сказано про те, що споживач повинен там щось доплачува ти.

Увели визначенн я "стандарт газу" - це щоб потім крупним споживача м потім легше було судицця із постачаль ником за отриману послугу неналежно ї якості. Тобто, якщо або тиск не відповіда є, або ще там щось, що може негативно вплинути на якість продукції, її ціну і т.д. Як, наприклад, в електрикі в: напруга повинна бути 220В+/-10%. Якщо вкладають ся в ці рамки - не підкопаєш ся, що послуга була надана неналежно ї якості. Отак і по газу - просто увели стандарт якості послуги із постачанн я природног о газу. Але ніде в законі не йдеться про якісь коригуван ня чи доплати.

Якщо включити фізику, то при пониженні температу ри газ розріджує ться, і, відповідн о, при однаково відкритій конфорці його пройде менше, що і нарахує лічильник . Але так як газу буде менше, ви просто включаєте конфорку дужче, лічильник мотає більше. Тобто, скільки лічильник вам накрутив - саме стільки ви і спожили газу - і не більше. А якщо лічильник не правильно, на їхню думку, мотає - нехай міняють його.

То вони ще на грамотног о споживача в суді не нарвалися .

Як тільки появиться перший судовий прецедент на користь споживача - вони це одразу ж знімуть.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

все дуже просто насправді
коли лічильник ів не було, або було мало - все вкрадене та втрачене з причини распіздяй ства розкидува ли по тим, хто не має лічильник ів
А тепер лічильник и практично усюди7 Й оп-па! Тепер все, що вкрали - вилізло як прямі збитки. Тож треба якось компенсув ати (перестати красти не пропонува ти, це "нє наш мєтад!")
Дуже цікаво було подивитис я табличку - коефіціен т ніжче 1 тіки у Криму в середині літа, що багато про що каже
зрадoйoб детектед
Давление газа в трубе перед плитой примерно 1,03 атм - то есть это базовый коэфициен т
Еще идет коррекция по температу ре, +30 это 303 Кельвина, +20 это 293 Кельвина, коэффицие нт температу ры =293/303=0,967
Общий коэффицие нт коррекции 0,967*1,03=0,996
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Я ПРАВИЛЬНО зрозуміла, що у тих споживачі в, у кого газовий лічильник висить на сонці, влітку повинен бути коефіцієн т менше одиниці, а в кого в тіні - більше одиниці? А коли хмарні дні - у всіх більше одиниці. Тобто, в такому випадку облік повинен відбувати ся ПОДЕННО, а не помісячно .

   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

А це вина СПОЖИВАЧА, що лічильник не враховує якихось там параметрі в?

От таке найшов:

Обґрунтув ання до питання про прийняття постанови НКРЕКП
«Щодо заборони Оператора м ГРМ приводити об’єми використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов»

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2018/lystopad/23.11.2018/p24_23-11-18.pdf

Кому ліньки читати все, коротко:

1. Заборонит и Оператора м газорозпо дільних систем (далі – Оператори ГРМ) при здійсненн і обліку природног о газу, використа ного побутовим и споживача ми, приводити об’єми природног о газу до стандартн их умов для здійсненн я комерційн их розрахунк ів за використа ний природний газ побутовим и споживача ми.
2. У разі приведенн я у жовтні 2018 року Оператора ми ГРМ об’ємів використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов, таким Оператора м ГРМ необхідно здійснити за жовтень 2018 року перерахун ок об'єму споживанн я (розподілу) природног о газу по об'єктам побутових споживачі в у відповідн ості до фактичних показань лічильник ів природног о газу.

Ще не прийнята постанова, проект.
Останнє редагування: 22 листопада 2018 13:02:12 від ricardo
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?
PAL

зрадoйoб детектед
Давление газа в трубе перед плитой примерно 1,03 атм - то есть это базовый коэфициен т
Еще идет коррекция по температу ре, +30 это 303 Кельвина, +20 это 293 Кельвина, коэффицие нт температу ры =293/303=0,967
Общий коэффицие нт коррекции 0,967*1,03=0,996

а мне выставляю т общий коэффицие нт коррекции 1.02 по табличке
И шо?
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

коли газ коштував копійки, то всім було насрати на коефіцієн ти, втрати, лічильник и,
а тепер коли газ виявився дорогосто ящим товаром, нарот просікає тєми, і це добре, нехєр народна достояніє розбазарю вати  (tu)
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

а мне выставляю т общий коэффицие нт коррекции 1.02 по табличке
И шо?
А то шо тогда температу ра была не +30, а другая
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

От таке найшов:

Обґрунтув ання до питання про прийняття постанови НКРЕКП
«Щодо заборони Оператора м ГРМ приводити об’єми використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов»

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2018/lystopad/23.11.2018/p24_23-11-18.pdf

Кому ліньки читати все, коротко:

1. Заборонит и Оператора м газорозпо дільних систем (далі – Оператори ГРМ) при здійсненн і обліку природног о газу, використа ного побутовим и споживача ми, приводити об’єми природног о газу до стандартн их умов для здійсненн я комерційн их розрахунк ів за використа ний природний газ побутовим и споживача ми.
2. У разі приведенн я у жовтні 2018 року Оператора ми ГРМ об’ємів використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов, таким Оператора м ГРМ необхідно здійснити за жовтень 2018 року перерахун ок об'єму споживанн я (розподілу) природног о газу по об'єктам побутових споживачі в у відповідн ості до фактичних показань лічильник ів природног о газу.

Ще не прийнята постанова, проект.

Пасіб.

Народ, патірпітє:

Цитата:
Положеннями розділу 1 Методики №595 визначено, що питомі втрати газу визначают ься підприємс твами з газопоста чання та газифікац ії
розрахунк овим шляхом самостійн о згідно з даною Методикою і включають ся до собіварто сті транспорт ування газу цих підприємс тв.
Таким чином, покриття об’єктивної різниці у вимірах природног о газу здійснюєт ься за рахунок тарифуПро те, за наявною у НКРЕКП інформаці єю та з публічних джерел було з’ясовано, що переважна більшість Операторі в ГРМ у платіжних документа х за жовтень 2018 року здійснила донарахув ання побутовим споживача м обсягів, які враховуют ь різницю у приведенн і до стандартн их умов. Зазначене вище обумовлює необхідні сть прийняття рішення НКРЕКП щодо заборони Оператора м ГРМ приводити об’єми використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов. У зв’язку із зазначени м, керуючись положення ми статті 17 Закону України «Про Національ ну комісію, що здійснює державне регулюван ня у сферах енергетик и та комунальн их послуг», Департаме нтом із регулюван ня відносин у нафтогазо вій сфері було розроблен о проект постанови НКРЕКП «Щодо заборони Оператора м ГРМ приводити об’єми використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов», положення якого спрямован і на врегулюва ння ситуації, що виникла. З огляду на зазначене, Департаме нт із регулюван ня відносин у нафтогазо вій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Щодо заборони Оператора м ГРМ приводити об’єми використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов».
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?
PAL

А то шо тогда температу ра была не +30, а другая

ты табличку видел?
там НЕТ зависимос ти от температу ры
там расклад по месяцам
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Зараз подали на розгляд - через кілька днів приймуть цю постанову і потім зроблять перерахун ок взад.

   
Re: Ще один лохотрон по газу ?
PAL

Зараз подали на розгляд - через кілька днів приймуть цю постанову і потім зроблять перерахун ок взад.

угу, виявляєть ся оця різниця вже врахована в тарифі!!!
Тобто облгази знімають гроші за одне й теж двічі!
окуєть - кричали гості!
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

ЦЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВИНАЦІОНАЛЬ НА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАН НЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИК И
ТА КОМУНАЛЬН ИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)
ПОСТАНОВА
_________ _________ __ Київ № _________ ______
Щодо заборони Оператора м ГРМ
приводити об’єми використа ного
природног о газу побутовим и
споживача ми до стандартн их умов
Відповідн о до статті 4 Закону України «Про ринок природног о газу» та
статті 17 Закону України «Про Національ ну комісію, що здійснює державне
регулюван ня у сферах енергетик и та комунальн их послуг», у зв’язку із
звернення ми споживачі в природног о газу та з метою захисту їх прав
Національ на комісія, що здійснює державне регулюван ня у сферах енергетик и
та комунальн их послуг,
ПОСТАНОВЛ ЯЄ:
1. Заборонит и Оператора м газорозпо дільних систем (далі – Оператори
ГРМ) при здійсненн і обліку природног о газу, використа ного побутовим и
споживача ми, приводити об’єми природног о газу до стандартн их умов для
здійсненн я комерційн их розрахунк ів за використа ний природний газ
побутовим и споживача ми.
2. У разі приведенн я у жовтні 2018 року Оператора ми ГРМ об’ємів
використа ного природног о газу побутовим и споживача ми до стандартн их умов,
таким Оператора м ГРМ необхідно здійснити за жовтень 2018 року перерахун ок
об'єму споживанн я (розподілу) природног о газу по об'єктам побутових
споживачі в у відповідн ості до фактичних показань лічильник ів природног о
газу.
Голова НКРЕКП О. Кривенко
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Дивіться, навіть коефіцієн т 1.03 (взимку буде 1.07-1.09-1.1) дає ціну газу не 8.54892 грв/м3, а 8.8054, тобто подорожча ння не на 23.5%,
а на 26.5%. А при 1.07 буде дорожче на 31.5%. А в табличці ще є 1.1, 1.11.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

ты табличку видел?
там НЕТ зависимос ти от температу ры
там расклад по месяцам
ВНЕЗАПНО температу ра зависит от времени года, поэтому
Цитата: PAL
Дуже цікаво було подивитис я табличку - коефіціен т ніжче 1 тіки у Криму в середині літа, що багато про що каже
Якщо і це буде незрозумі ло, то це багато про що каже
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

угу, виявляєть ся оця різниця вже врахована в тарифі!!!
Тобто облгази знімають гроші за одне й теж двічі!
окуєть - кричали гості!

Я ж і кажу: як можна вести обрахунок уявних кубів? Правильно, тільки збільшивш и тариф на той коефіцієн т. Це ВЖЕ було зроблено.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Цікаво, а як бути з діоксидом вуглецю та азотом, які є в складі природног о газу і в залежност і від родовища газу є в значних кількостя х. Побутові лічильник и не розрізняю ть ці компонент и і рахують їх в загальном у об'ємі як горючий природний газ. Паспорти якості по регіонах можна подивитис я тут Паспорти якості. Ці об'єми від загальної кількості не збираютьс я віднімати?
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Дивіться, навіть коефіцієн т 1.03 (взимку буде 1.07-1.09-1.1) дає ціну газу не 8.54892 грв/м3, а 8.8054, тобто подорожча ння не на 23.5%,
а на 26.5%. А при 1.07 буде дорожче на 31.5%. А в табличці ще є 1.1, 1.11.
ну тогда верховна рада должна отменить закон гей-люсака
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

ну тогда верховна рада должна отменить закон гей-люсака
Ти в облгазі працюєш ? У тебе премія від хитросрак их коефіцієн тів, які неможливо перевірит и ?
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Ти в облгазі працюєш ? У тебе премія від хитросрак их коефіцієн тів, які неможливо перевірит и ?
Не можна заперечув ати фізичні закони, навіть якщо ти на зарплаті
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Не можна заперечув ати фізичні закони, навіть якщо ти на зарплаті
Я сам собі плачу зарплату.

НКРЕ збираєтьс я 23-го листопада
Це питання іде 22-м пунктом
23 листопада відбудеть ся засідання НКРЕКП
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Посони, шо вам не ндравицця?

Ви хочете, щоб частний сектор і село платили за те, чого вони не отримують?

А смисл? Радієте, що у сусіда корова здохла?

У мене немає споживанн я газу через надвірній лічильник, але я проти того, щоб найобувал и інших. Бо зараз придумали це і тільки для чс, а завтра придумают ь щось інше, що охопить ВСІХ побутових споживачі в.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Я сам собі плачу зарплату.

НКРЕ збираєтьс я 23-го листопада
Це питання іде 22-м пунктом
23 листопада відбудеть ся засідання НКРЕКП
А кажуть що Вовк поганий, зробить вам добре, але ж і неподякує те
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Зараз подали на розгляд - через кілька днів приймуть цю постанову і потім зроблять перерахун ок взад.
Значить, я правильно вчора заплатив: по лічильник у, без коефіцієн та.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Значить, я правильно вчора заплатив: по лічильник у, без коефіцієн та.

ну да. От тільки перерахун ку тобі не зроблять.  :laugh:
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

От тільки перерахун ку тобі не зроблять.
І не треба. Я сам зробив.
Хоча напевно зроблять: типу борг 36 грв, перерахун ок -36 грв, до оплати 0.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?
PAL

Не можна заперечув ати фізичні закони, навіть якщо ти на зарплаті

ок, а в опису постанови брешуть, що це вже закладено в тарифі?
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

І не треба. Я сам зробив.
Хоча напевно зроблять: типу борг 36 грв, перерахун ок -36 грв, до оплати 0.
:gigi: Точно! Тільки він у тебе буде із знаком "-", а не "+"
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

 НКРЕКП сьгодні о 18.30 прийняла постанову щодо заборони використа ння коефіцієн тів у комерційн их розрахунк ах з побутовим и споживача ми.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Цікаво, що буде в наступних платіжках, і чи перерахую ть тим, хто вже сплатив з коефіцієн том.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

НКРЕКП сьгодні о 18.30 прийняла постанову щодо заборони використа ння коефіцієн тів у комерційн их розрахунк ах з побутовим и споживача ми.

Ссылку можете дать?
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

НКРЕКП сьгодні о 18.30 прийняла постанову щодо заборони використа ння коефіцієн тів у комерційн их розрахунк ах з побутовим и споживача ми.

УРРРРРРРР РЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯ!!!!!!!!! X(    :super:
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

УРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!! X(    :super:

Не спеши! :punish:

На сайте НКРЕКП  такой новости не видно.
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Цитата: Закарпатец
На сайте НКРЕКП  такой новости не видно.

Дивись, якщо є час та натхнення

inue=7&v=GcqE5aSvU14" rel="nofollow" class="bbc_link" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?time_cont inue=7&v=GcqE5aSvU14
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Дивись, якщо є час та натхнення

inue=7&v=GcqE5aSvU14" rel="nofollow" class="bbc_link" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?time_cont inue=7&v=GcqE5aSvU14


дивитися з 1:31:00
   
Re: Ще один лохотрон по газу ?

Газовщики не здаються і не хочуть робити перерахун ок.

Заборона оператора м ГРМ на стандартн і правила обліку газу спотворює ринок

«Асоціація вважає рішення НКРЕКП політично мотивован им та таким, що дискримін ує одних учасників газового ринку порівняно з іншими учасникам и.

Побутові споживачі в Україні споживают ь 11,2 млрд куб м газу на рік. Близько 80% цього обсягу споживаєт ься при мінусових температу рах і обліковує ться без приведенн я до стандартн их умов - побутовим и лічильник ами, що встановле ні надворі. В той же час, передача газу від оптового постачаль ника газу - НАК Нафтогаз України до регіональ них постачаль ників обліковує ться Укртрансг азом (Оператор ГТС) в стандартн их умовах з січня 2016 року, тобто – з початку дії галузевих Кодексів.

Так само, газ, що реалізуєт ься для потреб промислов ості і бюджетної сфери, обліковує ться за стандартн их умов.

Через неприведе ння газу до стандартн их умов, домогоспо дарствами споживаєт ься, але не оплачуєть ся біля 500 млн куб. м на рік. Джерела покриття цих витрат у Операторі в ГРМ відсутні, оскільки компенсац ія цих обсягів газу не включена в діючий тариф на розподіл» - зазначено в листі АГРУ.

Фахівці Асоціації зазначают ь, що постанова НКРЕКП від 23.11.201 8 суперечит ь попередні м рішенням Регулятор а і може вважатися незаконно ю і нікчемною . До того ж, компенсац ія обсягів природног о газу, які втрачають ся при обліку через неприведе ння обсягу газу до стандартн их умов не включена в діючий тариф на розподіл газу.
   
 
Повна версія