Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Гриценко - достойный кандидат в президенты

Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Анатолій Гриценко

На «Свободі слова» згадали мій виступ 5 вересня 2011 року. Доказ того, що загрозу з боку Росії я усвідомлю вав ще тоді. Все, що казав – справдило ся з вражаючою точністю.
Зараз мій досвід, знання і логіка підказуют ь: у повномасш табний наступ Путін вже не піде. Втратив цей шанс. Тому розмови про «велику війну» - це лиш спосіб маніпулюв ання і залякуван ня людей владою.
Разом з тим не можна розрахову вати на виключно дипломати чне розв'язання конфлікту . У непублічн ому плані, розроблен ому мною з фахівцями з Європи, США, України та з залучення м адекватни х росіян, воєнні засоби передбаче ні. Розформув ання двох армійськи х корпусів та силових структур в ОРДЛО, подальше забезпече ння правопоря дку, залучення міжнародн их миротворц ів – передбача ють наявність зброї у тих, хто все це робитиме. І готовніст ь за крайньої потреби її застосува ти. Плюс, воєнний компонент стане фактором стримуван ня. Бо Росія – ворог. Була ним, є і буде.
Маємо враховува ти цей факт.
Буду вдячний за поширення .
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

На сьогодні більше всіх довіряю Гриценко
Послухайт е його уважно
Червивій людині - від 12 до 15
https://youtu.be/ynn2MbhgWq0
   
Гриценко - достойный кандидат в президент ы
Угу, хто там за Гриценка?
Є інфа про "справжньо го полковник а" тут


Анатолій Гриценко
 
На «Свободі слова» згадали мій виступ 5 вересня 2011 року. Доказ того, що загрозу з боку Росії я усвідомлю вав ще тоді. Все, що казав – справдило ся з вражаючою точністю.
Зараз мій досвід, знання і логіка підказуют ь: у повномасш табний наступ Путін вже не піде. Втратив цей шанс. Тому розмови про «велику війну» - це лиш спосіб маніпулюв ання і залякуван ня людей владою.
Разом з тим не можна розрахову вати на виключно дипломати чне розв'язання конфлікту . У непублічн ому плані, розроблен ому мною з фахівцями з Європи, США, України та з залучення м адекватни х росіян, воєнні засоби передбаче ні. Розформув ання двох армійськи х корпусів та силових структур в ОРДЛО, подальше забезпече ння правопоря дку, залучення міжнародн их миротворц ів – передбача ють наявність зброї у тих, хто все це робитиме. І готовніст ь за крайньої потреби її застосува ти. Плюс, воєнний компонент стане фактором стримуван ня. Бо Росія – ворог. Була ним, є і буде.
Маємо враховува ти цей факт.
Буду вдячний за поширення
.


Отже він свідомо розвалюва в армію і в 2014 р не пішов на фронт
   
Анатолій Гриценко
 

трясця  :laugh: 

Останнє редагування: 11 березня 2019 14:07:31 від Читач
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

dacko2:Отже він свідомо розвалюва в армію і в 2014 р не пішов на фронт

"Особисто міністр оборони, відповідн о до положення «Про Міністерс тво  оборони» (діяло на момент перебуван ня А. Гриценка на посаді міністра оборони), ухваленог о постаново ю КМУ від 3 серпня 2006 року №1080, організов ує забезпече ння ЗС матеріаль но-технічними, фінансови ми та іншими ресурсами, відповідн о до потреб, визначени х Генеральн им штабом. Тобто, у міністра оборони не було і немає, навіть сьогодні, можливост і впливати на питання реалізаці ї військово го майна.  Источник: https://цензор/b3098538"

Про фронт - він в тилу зробив набагато більше,ніж міг зробити на передку:
"Будучи человеком ответстве нным, который не подготовл ен, как пехотинец, как командир батальона или полка, я не мог просто пойти и сказать: ребята, пойдем со мной воевать, покажем всем образец новой украинско й армии, вперед! Просто повести людей, чтобы они погибли, - это, я считаю, безответс твенно.
Поэтому и предложил ответстве нный вариант.
Когда адмирала Игоря Тенюха назначили министром обороны, я инициатив но, без полномочи й, сел рядом с ним в кабинете и неделю помогал готовить решения.
Мы нашли специалис тов и деньги, чтобы сделать военным современн ые топографи ческие карты со спутников - и прямо из моего депутатск ого кабинета отправлял и их на фронт. На тот момент военные имели устаревши е карты, они адекватно не отражали местность .

Если вас не пускали на фронт, то из Киева,как вы помогали?

– Скажу прямо: мне неловко обсуждать такие вопросы. В моем понимании, это неэтично перечисля ть, скольким раненым помогли вылечитьс я или их родным собрали средств, сколько закупили и доставили обуви, лекарств, касок, бронежиле тов, или рассказыв ать, как мы приобрели военным БРДМ. Не хочу афиширова ть все вещи. Будет восприним аться как пиар."Останнє редагування: 11 березня 2019 14:07:08 від Старик.de
   
Скажу прямо...
ця гнида мала піти у відставку як міністр оборони, грюкнути дверми
От тоді і я б проголосу вав би за нього
А він військово ї честі не має
І такі маразмати ки як ти мені не цікаві
   
ця гнида мала піти у відставку як міністр оборони, грюкнути дверми
От тоді і я б проголосу вав би за нього
А він військово ї честі не має
І такі маразмати ки як ти мені не цікаві

брешеш, гнидознав ець,
Кошулинсь кий пішов на фронт і зброєю не торгував,
а ти все одно за нього не проголосу єш
бо звичайний прикоритн ий пристосув анець
   
брешеш, гнидознав ець,
ти заблукав в двох соснах
Тема:  Гриценко - достойный кандидат в президенты
Де там про Кошулинсь кого?
   
ти заблукав в двох соснах
Тема:  Гриценко - достойный кандидат в президенты
Де там про Кошулинсь кого?

так тут і про тебе жодного слова нема,
а ти тут інших дописувач ів маразмати ками обзиваєш

бо прийшов сюди бруд на кандидата вилити,
таке в тебе уявлення про гідні риси кандидата чи про те що пишуть в темі "гідний кандидат"
тематични й ти наш  :laugh:
   
обзиваєш
тематични й ти наш
я вас ще не обзивав
будь ласка, відмітьте сь ТУТ
   
я вас ще не обзивав
будь ласка, відмітьте сь ТУТ

переб'єшся якось
   
переб'єшся якось
боягуз
   
боягуз

 :lol:  :lol:  :lol:  уже обізвав, яка тема в гілки забув
   
уже обізвав,
Ви досить тонка натура
Все ж таки за кого?
   
Ви досить тонка натура
Все ж таки за кого?

грубеньки й ти наш, скористай ся пошуком на ФУПі і все взнаєш,
вважай це моїм тестом на твій інтелект
здивуй мене  :laugh:
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

брешеш, гнидознав ець,
Кошулинсь кий пішов на фронт і зброєю не торгував,
а ти все одно за нього не проголосу єш
бо звичайний прикоритн ий пристосув анець
Замість Кошулинсь кого у другому турі, ми маємо як звично кандидата від Рашки. На той раз аж двох. Одного розкручує вже рік, а другого на підкріпле ння( кабы чево не вышло) додала недавно.
Тому не звинувачу йте людей, що мають розум, а не просто підскакую ть.
Кошулинсь кого задача - пройти в парламент .
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

dacko2

Ти мене також мало цікавиш,бо ти "платний порохобот вульгаріс".
Не бреши про Гриценка і я до тебе ніколи не звернуся.


Останнє редагування: 11 березня 2019 15:28:17 від Старик.de
   
Не бреши про Гриценка
Та гриценко-маразматик сам на себе і на таких як ти насрав

Анатолій Гриценко
На «Свободі слова» згадали мій виступ 5 вересня 2011 року. Доказ того, що загрозу з боку Росії я усвідомлю вав ще тоді. Все, що казав – справдило ся з вражаючою точністю.
Зараз мій досвід, знання і логіка підказуют ь: у повномасш табний наступ Путін вже не піде. Втратив цей шанс. Тому розмови про «велику війну» - це лиш спосіб маніпулюв ання і залякуван ня людей владою.
Разом з тим не можна розрахову вати на виключно дипломати чне розв'язання конфлікту . У непублічн ому плані, розроблен ому мною з фахівцями з Європи, США, України та з залучення м адекватни х росіян, воєнні засоби передбаче ні. Розформув ання двох армійськи х корпусів та силових структур в ОРДЛО, подальше забезпече ння правопоря дку, залучення міжнародн их миротворц ів – передбача ють наявність зброї у тих, хто все це робитиме. І готовніст ь за крайньої потреби її застосува ти. Плюс, воєнний компонент стане фактором стримуван ня. Бо Росія – ворог. Була ним, є і буде.
Маємо враховува ти цей факт.
Буду вдячний за поширення

   
Замість Кошулинсь кого у другому турі, ми маємо як звично кандидата від Рашки. На той раз аж двох. Одного розкручує вже рік, а другого на підкріпле ння( кабы чево не вышло) додала недавно.
Тому не звинувачу йте людей, що мають розум, а не просто підскакую ть.
Кошулинсь кого задача - пройти в парламент .

Ви маєте тих кого дозволяє вам мати демократи чний устрій в країні.
Верховний Головноко мандувач побудував всю свою компанію на тому, що чинні законні політики в Україні навколо нього є агентами Рашки.
До вас, обмежених не доходить весь маразм цього твердженн я - "всі хто не за мене ті за агентів Рашки, а у мене 16% рейтинг"
ви, бляді безмозкі, більше 80% виборців України записали у виборців агентів Рашки і вас не вирвало від цього.
І що примітно, жодному агенту Рашки не було висунуто криміналь ного звинуваче ння у цьому.
Аген Рашки це не діяльніст ь на користь ворога це така форма грипу, чи колір штанів мабуть, раз з цим можна спокійно здійснюва ти політичну діяльніст ь.
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Угу, хто там за Гриценка?
Є інфа про "справжньо го полковник а" тут

Анатолій Гриценко
 
На «Свободі слова» згадали мій виступ 5 вересня 2011 року. Доказ того, що загрозу з боку Росії я усвідомлю вав ще тоді. Все, що казав – справдило ся з вражаючою точністю.
Зараз мій досвід, знання і логіка підказуют ь: у повномасш табний наступ Путін вже не піде. Втратив цей шанс. Тому розмови про «велику війну» - це лиш спосіб маніпулюв ання і залякуван ня людей владою.
Разом з тим не можна розрахову вати на виключно дипломати чне розв'язання конфлікту . У непублічн ому плані, розроблен ому мною з фахівцями з Європи, США, України та з залучення м адекватни х росіян, воєнні засоби передбаче ні. Розформув ання двох армійськи х корпусів та силових структур в ОРДЛО, подальше забезпече ння правопоря дку, залучення міжнародн их миротворц ів – передбача ють наявність зброї у тих, хто все це робитиме. І готовніст ь за крайньої потреби її застосува ти. Плюс, воєнний компонент стане фактором стримуван ня. Бо Росія – ворог. Була ним, є і буде.
Маємо враховува ти цей факт.
Буду вдячний за поширення
.

Отже він свідомо розвалюва в армію і в 2014 р не пішов на фронт

ха..ха..х а.. тут уже депутаты от БПП проиграли суд и их уже заставили свой п***а прикрыть и принести извинения ...
 я понимаю,что на хфупе тут языки без костей.
Останнє редагування: 11 березня 2019 22:23:20 від кноп
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Так,глядишь ,можна выйти и на самих себя :)

   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Володимир Федорин запропону вав чотирьом лідерам президент ських перегонів – Володимир у Зеленсько му, Юлії Тимошенко, Петру Порошенку та Анатолію Гриценку – розповіст и, як вони скористаю ться перемогою для запровадж ення змін в країні. Першим на цю пропозиці ю відгукнув ся лідер правоцент ристської опозиції Анатолій Гриценко. З розмови, що була записана вранці 8 березня, ви дізнаєтес ь: - Які перші кроки зробить президент Гриценко після перемоги в другому турі; - Позитивні сигнали перших тижнів нового президент ства; - Яким чином він будуватим е стосунки зі старим парламент ом та Кабміном; - Для чого він подарує ножиці високопос адовцям; - Що очікує Петра Порошенка та його найближче оточення у разі перемоги Гриценка; - Дії нового президент а у воєнній, правоохор онній, економічн ій сферах.
   
відгукнувся лідер правоцент ристської опозиції Анатолій Гриценко
повний демагог, самозакох аний, ні грама самоаналі зу
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Олег Рыбачук

 

Издевател ьство над избирател ями в Украине

 

Политикам пора понимать, что старыми методами и инструмен тами будет трудно победить

 

Я определил ся с выбором - голосоват ь за Гриценко. В любом случае не за Порошенко и Тимошенко . И прежде всего потому, что в отличии от моего кандидата, последние не показываю т свои команды.

 

Президент, в конце концов, должен называть команду, которую собираетс я привести. А логику людей Тимошенко, которые говорят: «Как только мы назовем фамилии, начнется такое!», я просто не понимаю. Для меня это звучит как издевател ьство над избирател ем. Так же как и то, когда человек, который в политике уже два десятилет ия, говорит, что изменит эту систему. В конце концов, для меня лично это очень понятная политичес кая деятельни ца, которая никаких реальных изменений не принесет: только изменение потоков и смотрящих .

 

Потому Порошенко и Тимошенко проповеду ют византийс кую политику - хотят продвинут ь старую систему договорня ков. Вместо этого власть должна формирова ться из людей, которые бы выстраива ли учреждени я. Ведь даже если бы Господь Бог сейчас стал нашим президент ом, его апостолы тоже занялись бы коррупцие й. И когда после оборонног о скандала мне пытаются сказать, что если к власти придет она, то у нее таких «друзей» не будет - это просто оскорбите льно слушать.

И в ситуации, когда украинцев пытаются загнать в невозможн ость выбора - или Он, или Она, без альтернат ивы и изменения правил - меня не удивляют рейтинги Зеленског о. Да, я могу удивлятьс я или не соглашать ся с тем, что достаточн о образован ные люди - врачи, учителя, бизнесмен ы, руководит ели, симпатизи руют этому кандидату . Но такова их реакция протеста - они вполне справедли во хотят перемен. И когда они задают себе вопрос, могут ли еще раз выбрать Порошенко, или знакомую им Юлю, то понимают, что с ними у власти нынешняя система сохранитс я, а вот с Зеленским - неизвестн о.

 

Вместо того, чтобы предлагат ь лучшее, нас только накрывают старой волной аргументо в: мол, а куда вы денетесь? Таким образом нас просто заставляю т не выбирать. И как показывае т социологи я, очень много людей это понимают - более 30% еще не определил ись.

 

Было бы справедли во, если бы во второй тур попали Гриценко и Зеленский . Это было бы что-то внесистем ное. Мне понятно, почему и как команда Зеленског о сейчас пытается подцепить избирател ей онлайн. И они делают это так, как это могла делать команда Гриценко, что сейчас предлагае т своему потенциал ьному молодому избирател ю жеванный-пережеванный политичес кий продукт: билборды, ролики и ничего больше.

 

К сожалению, не могу винить в этой ситуации избирател ей. Поэтому политикам пора понимать, что старыми методами и инструмен тами будет трудно победить. Потому что сейчас получаетс я так, что избирател ей пытаются обвинить в том, что они не учитывают и не прогнозир уют, что куда-то исчезнет Украина, а Путин нападет только потому, что придет другой президент .

 

Между прочим, я думаю, что Зеленский просто лопнет, если не покажет свою команду. Потому что его рейтинг вырос на эмоциях, а если он пройдет во второй тур, то показать команду будет обязатель ным. Помните, как он обратился к украинцам, и сказал - а давайте выберем ее вместе? Так вот вместе - это когда тебе дают, а ты выбираешь . И разговор будет зависеть от того, кого мы увидим в этой команде, и не будет ли за ней следа в известных нам олигархов .

 

Виртуальн ую поддержку Зеленског о будет ждать испытание . Поскольку в мире были случаи, когда в политику приходили недостато чно компетент ные комики, боксеры и другие - и у них и появлялас ь профессио нальная команда. И нашим надо этому поучиться .
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Юлія Мостова про "домашньог о" Гриценка, кандидаті в у президент и та роль першої леді

   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Гриценко в програмі "Гостре питання"

   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Анатолій Гриценко в ефірі "Свободи слова" (18.03.201 9)
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Що для Гриценка означає слово "порядок"
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Анатолій Гриценко
6 ч. ·

Не дебати, але досить незвичний для ток-шоу формат – формат прес-конференції. Сьогодні в ефірі «Права на владу» на 1+1 спілкуват имусь не тільки з ведучими Наталею Мосейчук та Сергієм Івановим, а й відповіда тиму на гострі питання 4-х знаних в Україні журналіст ів: Дмитра Гордона, Сергія Щербини, Олександр а Мартиненк а та Олександр а Дубінсько го. Знаю: «теплих ванн» не буде. Але я відкритий і готовий дати вичерпні відповіді на будь-які питання.

Отже, сьогодні о 22.30 вмикайте телеканал 1+1 або чекайте на трансляці ю на цій сторінці.

Буду вдячний за поширення
   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

Анатолій Гриценко в програмі "Право на владу" (21.03.201 9)

   
Re: Гриценко - достойный кандидат в президент ы

приберіть пробіл перед ua
https://www.rbc. ua/ukr/news/anatoliy-gritsenko-avakov-ostanovit-skupku-1553200163.html

Велике інтервʼю.
Анатолій Гриценко: Якщо Аваков не зупинить скупку голосів, у цьому буде винен він особисто
   
 
Повна версія